Yangın Danışmanlık Hizmetlerimiz

Anasayfa » Yangın Danışmanlık Hizmetlerimiz

Sıfırdan bir bina olması durumunda aşağıdaki şekilde hizmet verebilir

 • Mimari Proje İnceleme ve Danışmanlık Hizmeti
 • Yangın Güvenliği Tasarım Raporu’nun hazırlanması
 •  Mimari projelerin yangın yönünden incelenmesi
 • Tüm Disiplinlerin (Mimari, statik, elektrik, mekanik, vb.) Yangın Güvenliği yönünden mimariyle koordinasyonun incelenmesi
 • Mimari, mekanik ve elektrik yangın zonlarının belirlenmesi ve kompartımanların oluşturulması,
 •  İnsan kapasitesine bağlı tahliye gereklerinin ve çıkış sayısının belirlenmesi,
 • Çıkış koridorlarının, yangın merdivenlerinin yangın dayanım sürelerinin yönetmeliklere ve standartlara göre tespiti,
 • Çıkış kapıları ve yangın merdiveni kapılarının özelliklerinin belirlenmesi,
 • Yönlendirme işaretlerinin yerlerinin ve armatürlerin özelliklerinin belirlenmesi,
 • Acil aydınlatma gerekli yerlerin ve acil aydınlatma armatürleri teknik özelliklerinin belirlenmesi,
 • Bölümlendirme olanakları, yangın geçişlerinin yalıtımı (şaftlar, kablo tavaları vb),
 • Mimari tasarım uygunsuzluklarının bildirilmesi, görüş verilmesi

Can Güvenliği Hesapları ve Can Güvenliği Belgelerinin Hazırlanması

 • Kompartıman bazında kullanıcı yüklerinin hesaplanması.
 •  Kaçış ve Boşaltma (Tahliye) Çizimlerin yapılması.
 • Yangın Zonlama (Yayılımın Engellenmesi) çizimlerinin (projelerinin) yapılması.
 • Anlatımsal biçiminde yangın senaryoları

Disiplinler arası Tasarım İnceleme ve Danışmanlık Hizmeti

 • Tüm disiplinlerin (mekanik, elektrik vb.) yangınla ilgili temel tasarım parametrelerinin belirlenmesi
 • Tüm disiplinlerin (mekanik, elektrik, işletme, vb.) tasarımlarının uygunluk incelemesi ve uygunsuzluklarının bildirilmesi
 • Yangın suyu deposu kapasitesi, pompa kapasiteleri ve pompa özelliklerinin yeterliliğinin kontrolü.
 • Yangın dolaplarının yerlerinin ve dolap tiplerinin tespiti.
 • Sprinkler sistemi tesisatının esaslarının belirlenmesi ve hazırlanacak projelerinin uygunluğunun kontrolü.
 • Otomatik söndürme sistemleri esaslarının tespiti.
 • Hidrant sistemi gerekliliği ve mevcut sistemin uygunluğunun kontrolü
 • Kullanım amacına uygun olan yangın algılama ve uyarı sistemlerinin tespiti.
 • Siren/flaşör ve/veya anons sistemlerinin özellikleri ve yerlerinin, teknik özelliklerinin kontrolü.
 • Pompaların ve duman kontrol fanlarının beslemesinin uygunluğunun kontrolü ve alınacak ilave tedbirlerin belirlenmesi
 • Duman tahliye sistemini gerçekleştirecek fan ve/veya duman kapağı, telafi havası  kapasitelerine yönelik hesap yapılması, alternatif çözümlere yönelik öneriler sunulması
 • Sulu söndürme sistemi Hidrolik hesaplarının yapılması, Yangın pompa seti kapasitesinin  optimize edilmesine yönelik çalışma yapılması

Sahada Uygulama Denetimi 

 •  İşverenden gelen tüm soruların yanıtlanması,
 • İstenen sayıda toplantının online olarak, gerekmesi durumunda yüz yüze yapılması,
 • Kurulum esnasında tespit edilen eksiklerin en kısa sürede işverene yazılı olarak bildirilmesi
 • Uygulama aşamasında iş takibinin yapılması ve işverene rapor sunulması
 • Uygulama firması tarafından hazırlanan as-built projenin kontrol edilip, yapılması gereken revizelerin işverene bildirilmesi
 •  Kullanılan malzemelerin onaylanan malzemelere göre uygunluğunun yerinde incelenmesi
 • Sahada uygulama denetimi kapsamına 1.a.g sahaya gelinmesi dahildir.   

Deneme-İşletmeye Alma Hizmetleri  

 • Deneme, İşletmeye Alma, Eğitim, vb. aşamaların planlanması ve uygunluğunun incelenmesi
 • Denemeler’in işveren adına gözetimi
 • Geçici Kabul işlemlerinin İşveren adına gözetimi

Teslimat Kapsamı

 • Yangın ve Can Güvenliği Tasarım Raporu
 • Mimari Proje İnceleme Raporu
 • Acil Kaçış ve Yangın Zonları Tasarım ve Projeleri (Çizimleri)
 • Acil Kaçış ve Yönlendirme Armatür Yerleşim Projeleri (Çizimleri)
 • İtfaiye Müdahale Planı
 •  Kaçış ve Boşaltma (Tahliye) Hesapları
 • Mekanik Tesisat Proje İnceleme Raporu
 • Elektrik Tesisat Proje İnceleme Raporu
 • Anlatımsal ve Matris Biçiminde Yangın Senaryosu

Sürekli danışmanlık kapsamında yıllık olarak anlaşılması durumunda aşağıdaki hizmetleri sağlayabiliriz.

 • Tesiste yönetmelik gereği zorunlulukların belirlenmesi ve risk değerlendirmesi sonucu alınması gereken önlemlerin belirlenmesi,
 • Tesiste yer alan sistemlerin (algılama ve söndürme (sulu- gazlı vs.) uygunluğunun kontrol edilmesi,
 • Mimari olarak kaçış mesafelerinin, merdiven sayılarının, merdiven genişliklerinin, pasif durdurucu kontrollerinin yapılması ve eksiklerin listelenmesi,
 • Ayda bir kez sahaya gidilerek tüm soruların yanıtlanması ve eksiklerin tespiti ve alınması gereken önlemlere yönelik olarak rapor hazırlanması,
 • Aylık danışmanlık kapsamında 2000 m2’ye kadar olan alanların sprinkler sistemleri tasarımının bedelsiz yapılması, hidrolik hesapların sunulması,
 • Aylık danışmanlık kapsamında 2000 m2’ye kadar olan alanların algılama sistemlerinin tasarımının yapılması, voltaj düşüm hesabı, batarya hesabı vb. tüm hesapların sunulması,
 • Mevcut yangın pompası ve su deposu ihtiyacının tespiti ve yeterliliğin sağlanması için alınması gereken önlemlerin bildirilmesi,
 • E posta yoluyla veya telefon yoluyla sorulan tüm soruların yanıtlanması,
 • Ayda en fazla 3 defa olacak şekilde online toplantılara katılınması,
 • Yılda 2 defa olacak şekilde senaryo denemelerinin ilaveten ücretsiz olarak yapılması (Ses ve aydınlık ölçümlerinin yapılması dahil)
 • Bakım şartnamelerinin yıla yayılarak her disiplin özelinde ücretsiz olarak hazırlanması,
 • Kullanılacak olan ekipmanların uygunluğunun denetlenmesi , sertifikalarının kontrol edilmesi,
 • Ayda en fazla 2 mahal olacak şekilde gerekli görülen/istenen yerlerde hidrolik hesapların ücretsiz olarak yapılması,
 • Taşınabilir söndürücülerin türü, sayısı ve alımı esnasında uygunluğu konusunda görüş bildirilmesi,
 • Yangın pompa denemelerine yılda 2 defa olacak şekilde refakat edilmesi,
Whatsapp
Mehmet ÇİNKO
Mehmet ÇİNKO
Merhaba!
Size nasıl yardımcı olabiliriz?
1